Kort repetition om folkpartiet

20 november, 2015

Om folkpartiet byter namn till Liberalerna är det förstås en bra sak, om partiet samtidigt också de facto blir ett liberalt parti. Ett sådant behövs nämligen. Men den paternalistiska ådran sitter rätt djupt hos detta parti  liksom hos de andra.

Dels är det självvalt och ingår i en svenska traditionen, dels är de i praktiken förstatligade sammanslutningar som betalas för att skapa ett folkligt engagemang i maktutövningen.

Folket ska uppfostras. Frihet under observation. Samhället är staten, staten är samhället, etc.

När jag diskuterar detta parti är det några saker som jag brukar påpeka, som när jag nu senast skrev om folkpartiet i Expressen (för några månader sen):

Folkpartiet har inte som vänsterpartiet ett ständigt tvång att bevisa att de brutit med sitt förflutna. De har inte kristdemokraternas tunga frikyrkliga barlast eller centerpartiets snäva bondeintresse att hantera. Inte hög muppfaktor som miljöpartiet, möjligtvis docentvarning.

Folkpartiet är därför ett parti som kan vara en sammanvägningspunkt mellan marknadsekonomi och välfärdsstat – ungefär där väljarna hamnar när sakfrågorna står i centrum.

Folkpartiet är det parti som skulle vinna mest om väljarna var fullt informerade om politikens innehåll.

Medelklassen känner att folkpartistiska partiledartal är skrivna för dem, typ gråsossar som vill ha välfärd OCH dynamiskt näringsliv. Medelmänniskorna som känner sig kluvna. Som vill att det ska vara som nu, fast lite bättre.

Folkpartiet är satta till världen för att uppfylla detta medelpunktsuppdrag. Men ändå hamnar de vid sidan om när folk anger partisympatier, i mätningar eller val.

Ibland händer det dock att folkpartisterna svingar sig upp till vad andra betraktar som rekordnivåer, men de själva ser vad som borde vara normalt. Främst förstås under Bertil Ohlins dagar. Men också tillfälliga succéer, Westerbergseffekten och Lejonkungen.

Men oftast kan framgångar förklaras av att andra partier framträtt ovanligt osympatiskt. Det har varit mer ”push” än ”pull”.

Ett standardförslag när partier har nedgångar brukar vara krav på ny partiledare. Men folkpartister borde fundera över varför de trots de bästa objektiva förutsättningarna – och trots en lång rad av olika slags partiledare – inte lyckats bygga en större stabil väljarkår.

Det verkar som om de också förstått detta och lagt ledarbytet på hyllan. Ett byte skulle bara vara partikosmetiskt. Det som krävs är att partiet kombinerar sin ställning som den rationella sammanvägningspunkten – den minsta gemensamma nämnaren i svensk politik – med någon profilfråga. Något som gör att partiet sticker ut, men på ett sätt så att andra inte lätt kan kopiera om konceptet är framgångsrikt.

Skolan har varit en sådan profilfråga, där partiets ledare har framhärdat på ett sätt som klargjort att han lider av inre övertygelse, vilket stundom är rätt rart bland toppdoggarna i politiken. Men detta är av allt att döma nu ett uttjänt spår.

Vilka politikområden kvarstår då för en folkpartiprofil?

Försvaret kan vara ett sådant projekt. Men här kommer nog omvärldsförändringarna att tvinga upp de andra partierna på banan, i den mån det inte redan gjort det.

Bostadspolitiken är kanske ett bra profilområde? Och där verkar folkpartiet ha sänt ut försöksballonger, även om det är lite oklart varför hårt skuldsatt medelklass skulle rösta fram ett ökat byggande som riskerar att förstöra deras förmögenhetsmaskiner.

Visst kan vi också tänka oss att folkpartiet fortsätter att utveckla rollen som invandringspositiva med hårda krav. Men då kommer de att få starka medtävlare i de andra partierna som nu försöker ta tillbaka SD-sympatisörer.

Det finns ett område där folkpartiet skulle kunna leva upp till sitt uppdrag som medelpunkten i svensk politik. Och det är att sätta kniven i blockpolitiken.

Ingen kan anklaga partiledaren Jan Björklund för att vara en sossemjukis. Han har de rätta förutsättningarna att vara den som mejslar fram en blocköverskridande koalition i svensk politik. På samma sätt som det bara var Nixon som kunde resa till Kina.