Alliansen bjuder till slut upp till dans?

21 maj, 2015

Visst ska vi förstå det som att Alliansen givit socialdemokraterna en invit?

Idag kan vi förvisso läsa ett knäck i DN om hur Tillkännandegivanderiksdagen ställer till det för regeringen – och Löfven säger något kritiskt om dessa tilltag. Men samtidigt berättar andra medier att Alliansen igår kväll tog ett beslut om ett ”utskottsinitiativ” om en annan inriktning på den välfärdsvinstutredning som vänsterpartiet förhandlat fram.

De lär ska kräva att regeringen ska utreda hur ett utvecklat och delvis nytt regelverk kan säkra kvalitén för välfärdstjänsterna. Fokus ska vara hur kvaliteten hos alla utförare, vare sig de är offentliga eller privata, ska stärkas utan att mångfalden bland välfärdsutförare äventyras.

Alliansens kritik mot den utredning som regeringen (och vänsterpartiet) tillsatt, som handlar om reglering av offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster, det som kallas ”vinstutredningen”, fokuserar på fel frågor. Utmaningarna i välfärdsfrågorna handlar mer om kvalitet än reglering av vinster, personaltäthet och liknande, säger Alliansen.

Således bör en ny utredning tillsättas som tar upp, enligt moderaternas hemsida:

  • Ägar- och ledningsprövning kombinerat med generell tillståndsplikt
  • Tydligare kvalitetskrav och bättre resultatuppföljning
  • Möjlighet att ta till sanktioner om kvaliteten inte är tillräckligt hög

Samma källa skriver följande om Alliansens initiativ:

”Utgångspunkten ska vara att krav ska ställas likvärdigt på privata och offentliga aktörer och att möjligheter för små och nya aktörer att starta och driva välfärdsverksamheter värnas. Alliansen vill vi sätta kvaliteten i centrum för det fortsatta arbetet med att utveckla välfärden. Det är vad en riktig välfärdsutredning bör handla om.”

Det låter inte som ett förslag till en nyliberal kontrarevolution.

Jag tolkar detta som att Stefan Löfven nu fått den invit till ett utvecklat mittensamarbete, en blocköverskridande överenskommelse i en kärnfråga, som han hela tiden efterlyst.

Jag tolkar det därmed som en invit till regeringen att luta sig mot mitten, inte vänsterut.

Jag tolkar det också som att Alliansen på detta sätt vill möta den oro som finns inom näringslivet över att välfärdsföretagandet gått i stå på grund av den osäkra framtiden.

(Det finns fler i näringslivet som är förbannade över att Alliansen av taktiska skäl vill låsa in socialdemokraterna hos de avmastade kommunisterna än det finns dem som är arga på DÖ. Och de som vill ha något annat än DÖ lutar hellre åt ett samarbete mellan S och M än mellan Alliansen och SD.)

Det ska nu bli oerhört intressant att se hur regeringen svarar på detta. Om de begriper att de blivit uppbjudna på dans. Och vad de i så fall ska svara, med tanke på att de har en annan kavaljer som kan bli gramse om regeringen väljer att tacka ja till inviten.

Tänker socialdemokraterna ta den här chansen att kliva ur vänsterburen. Eller sitter de där de sitter?