Kaplaniska slutsatser

19 april, 2016
Kaplanhistorien anmäler ett antal slutsatser.
För det första bör du som politiker inte umgås med sådana som inte är på förhand kontrollerade och förklarade politiskt och moraliskt kosher.
Ställ inte upp på selfies med okända ungdomar. De KAN vara från en politiskt grumlig organisation. Eller ha en farfar som tryckt på gilla-knappen till ett rasistiskt Fejsinlägg.
Och du ska väga varje ord på guldvåg, inte säga något som kan anses förgripligt och inte försöka säga att en feltolkning är en feltolkning eftersom det kommer att uppfattas som att du  skyller ifrån dig.
Om du lyckas kommer du att bli en god politiker som i nästa rond kommer att beskyllas för att vara isolerad från vanligt folk, behandla ungdomar nonchalant, ha ett tråkigt språk och inte stå upp mot medias enfaldiga verklighetsförfalskningar.
Således. Som politiker kommer du att ha svårt om du försöker vara människa. Men som plattfot eller psykopat kommer du att trivas.
För det andra. Den som befinner sig i något slags utanförskap kan inte räkna med att majoritetssamhället eller makten kommer att varaktigt föra någon seriös dialog. Varje försök att medla mellan vargar och lamm kommer att uppfattas som ett förräderi från den ena eller andra parten. Den som försöker vara en kommunicerande tolkande figur – som sätter sig in i bägge sidors resonemang – kommer att hatas av alla.
Någon mötesplats mellan oliktänkande är således inte att förvänta sig.
Uppfattningen som dominerar är att kompromissen mellan vatten och gift är döden. De taktiska politiska avvägningarna bör utgå från detta som huvudtrend.
En tredje slutsats är att om du är irriterad på en minister och vill se hen utbytt – så sikta inte på sakfrågorna. Du får inte Al Capone fälld för mord utan för skattebrott. Sakpolitiska frågeställningar låter sig inte ventileras i en publikdemokrqti där medielogiken styr dagordningen.
Slutligen. Varje försök att lägga sig i moralpaniska mediedrev leder fram till att du antingen diagnosticeras som antisemit eller islamofobisk, eller någon annan lämplig etikett som hjälper till att krympa samtalshjärnorna ytterligare.