Vänster mot bättre vetande

5 oktober, 2015

Kjell Östberg skriver tankeväckande i dagens Aftonbladet om socialdemokratins brist på berättelse. Han hävdar att partiet åter borde börja tala om ”socialism”, men undviker klädsamt nog att i några mer konkreta ordalag försöka beskriva vad denna socialism skulle kunna tänkas innebära.

Det enda vi får veta är att socialdemokraterna borde säga att kapitalismen bör ersättas med något annat. Oklart vad.

Det är förstås förtjänstfullt för diskussionen att på detta sätt klä av sig och blotta det magra lekamen som vi har att ta ställning till.

Jag har för avsikt att återkomma till denna tråd hos Östberg. Men väljer istället att här sätta tänderna i något annat som han hävdar, och som är uppenbarligt felaktigt.

Östberg hävdar att välfärdssektorn byggdes fristående från marknadskrafterna. Ska det vara vänster att hävda sådant idealistiskt trams?

Tvärtom har ju vänstern förr varit de första att hävda att välfärdsstaten byggts i symbios med näringslivets krav på kvalificerad arbetskraft, trygga mobiliserande sociala nätverk och ett rationellt utvecklande av produktivkrafterna. Välfärdsstaten har helt enkelt varit den organisationsform som en mogen kapitalism behövt för att fungera.

Staten & Kapitalet ni vet. Den organiserade kapitalismen. Kompromissen mellan arbete och kapital. Socialdemokratin rider tigern.

Det var också skälet till att socialdemokratin – som välfärdskapitalismens främsta uttolkare – tvingades att anpassa sin politik när marknadskrafterna tog ett språng på 1980-talet. Kapitalet globaliserades mer, digitaliseringen förändrade förutsättningarna, marknaderna fick en annan inriktning mot mer upplevelseladdade produkter, utbildningssystemet expanderade och gamla ekonomiska stabilisatorer upphörde att fungera. Väljarkårens sammansättning förändrades. Tillverkningsindustrin föll tillbaka. Kvinnorna gick in på arbetsmarknaden. Barnomsorgen industrialiserades.  Tidsandan förändrades. ”Dallas” började sändas på TV. Etc.

Vi fick, brukar vänsteranalytiker säga, en ny ackumulationsregim. Kapitalismen byter skepnad. Och därmed tvingades också politikerna hänga med. Om de önskade en fortsatt tillväxt att använda för välfärdsreformer.

I Sverige förstod socialdemokraterna detta. Inte minst den Olof Palme vars prat om ”demokratisk socialism” Östberg så vördnadsfullt lyfter fram. Men samme Palme var med och initierade den förnyelseprocess som socialdemokratin sedan genomgick under åttiotalet. Och som krattade manegen för det lyckade krisarbetet på nittiotalet.

Man kan säga att nyliberalismens seger delvis berodde på att socialdemokratin tog sig an projektet att anpassa välfärdssystemet till de nya förutsättningarna. Partiet accepterade konkurrens inom det välfärdsindustriella komplexet, ökade flexibiliteten genom målstyrning och upphandling, trimmade socialförsäkringarna, accepterade valfrihet och medverkade till att offentlig sektor blev mindre fyrkantig.

OM det funnits en annan utvecklingsväg på åttiotalet så hade det INTE varit att motsätta sig förändringarna, på det sätt som vänstern då gjorde, och som vänstern idag verkar tycka varit det riktiga. Möjligtvis hade det varit att lägga mer betoning på reformer av den typ som självförvaltarna förespråkade. Lyfta fram sådan som egenmakt och kooperation.

Men det spåret övergavs av vänstern till förmån för ett särintressefokuserat politiskt alternativ – rör inte offentlig sektor! – vilket gav en lätt seger för det ”nyliberala” alternativet.

Allt detta vet Kjell Östberg och andra i vänstern. Men det passar inte in i deras söndagsskolefilosofi om att det finns något bortom bergen som kallas för socialism. De är inte en analytisk vänster (när de skriver i tidningarna) utan en idealistisk vänster. Som tävlar med intressevänstern, vars huvudfokus är att stärka offentlig sektors professionella grupperingar, om vem som kan säga mest stygga saker om kapitalismen. För att sedan försöka hitta på ett bra sätt att mjölka denna på mer resurser.

Guldhönan får höra att hon är elak. Samt bör värpa mer guldägg till i morgon.

Jag tror inte att folk går igång på detta. De håller med vänstern i kritiken mot kapitalismen, men vill gärna behålla marknadskrafternas landvinningar i form av ett bättre liv. Och framförallt inte byta ut dagens samhälle (på gott och ont) mot ett alternativ som inte är annat än religiös gallimatias om en annan värld bortom bergen.