Vampyrvänstern

6 augusti, 2015
På sin egen blogg är det väl tillåtet att tänka högt?
Så här ser det ut:
Vänstern har inte något riktigt projekt mer än att motsätta sig samhällsutvecklingen i allmänhet, och (verklig eller inbillad) fascism i synnerhet. De får endast tillräckligt med syre genom att kalla sig ”anti” eller ropa ”ta kamp mot X”. Numer dessutom grisenkelt genomfört genom den av kapitalismen levererade nya kommunikationsteknologin.
Förmågan att begå en träffande och kreativ samhällskritik  har alltid varit vänsterns styrkebälte. Men detta har traditionellt kombinerats med en starkt utvecklad reformagenda som med folkligt stöd förmått utveckla samhället och hjälpt breda människolager att skapa ett bättre liv.
Så är det inte längre.
Vänstern saknar ett ”projekt” att lägga som en logisk fortsättning till sin samhällskritik.
De tar upp problemen, men saknar verksamma lösningar.
Därför kommer SD:s framgångar som en välkommen projektionsyta för vänstern. De kastar sig med glädje över denna möjlighet att polarisera samhällsdebatten.
*
Polariseringen i sig blir en positiv injektion för vänstern. Så när SD nu sannolikt tar sig upp på 25% kommer de inte att ompröva sin strategi utan snarare fördubbla sina insatser.
Det är som en vampyr – den inser det skadliga i sina gärningar, men behöver samtidigt blodet för att överleva.
*
Det vi ser nu är att det inte längre är någon större skillnad på extremisterna på höger-resp vänsterkanten. De agerar på samma sätt. Möjligtvis med den skillnaden att ”järnrören” har ett ökande folkligt stöd….
Så långt är det kanske ingen fara på taket.
*
Men problemet är att vampyrvänster samtidigt formulerar tidsandan. Den bär allt oftare fram de problem som vi förväntas ha främst på agendan. Miljö. Klimat. Diskriminering. Gubbväldet. Excesserna i välfärden. Och annat, som mer eller mindre berättigat anses vara ödesfrågor.
Och övriga reagerar på detta – högern genom att springa på vänstervampyrernas bollar; övriga genom att försöka ducka för rallarsvingarna och fly fältet genom att ägna sig åt administration.
Det enda område som jag kan komma på ligger i utanför vänsterns problemformuleringsförmåga är allt det som rör flyktingar, invandring, tiggare etc. Möjligtvis ”världsläget” också.
Låt oss fortsätta fundera.