Vänsterpartiet har en poäng (Roev 6)

Vänsterpartiet har en poäng (Roev 6)

Tillbaka i Uppsala. En stad som ligger i Norrland. Den som tvivlar kan åka hit efter 2 månader i Blekinge. En påtaglig norrut-skillnad. Här är det höst medan Blekinge har sensommar.

En annan skillnad är att Blekinge är brunt på grund av torka, medan här i Uppsala är det grönt.

Tillbaka konstaterar jag att också valrörelsen är lika långt borta som nära här, även om det i kilometer är kortare avstånd till Stockholm och det stora gravitationscentrum som valdramat utgår från.

Men det är en villfarelse att politisk närhet räknas i meter. Du kan hitta stockholmare som är lika alienerade från politiken som folk i Skåneland.

Visst, i Blekinge fick SD typ 19 procent av rösterna. Men i Stockholms stad bara 7 procent.

Medgives. Men konstaterar också att det var nästan 40 tusen stockholmare som röstade på SD. Medan det i Blekinge rörde sig om typ 19 tusen personer. SD är således dubbelt så stora i Stockholm  som i Blekinge…

Ser i SvD att vänsterpartiet gör valfrihet i skolan till en fråga. De vill förstås avskaffa valfriheten och istället fördela barnen efter närhetsprincipen, men med inslag av ”inblandningar” så att skolorna blir socioekonomiskt mixade. Sjöstedt utesluter inte bussning och liknande metoder.

Innan alla slänger sig över vänsterpartiet och gör vad vi kan för att detta nu också blir en verklig folkomröstning om välfärden, så vill jag påminna vad jag skrivit om detta tidigare, bland annat på Academicums hemsida

Låt oss börja med att försöka ha lite empati med vänsterpartiet. Inte i det att de betraktar människor som råmaterial för ett samhällsbygge, där makthavarna kan hyvla på plankan utifrån sina syften. Den inställningen delar vänsterpartiet med fler partier, fast de andra är mer sofistikerade i sitt sätt att betrakta folkmaterialet.

Nej, poängen som vänsterpartiet egentligen har, det är att alla skolor ska vara så bra att vi inte behöver valfrihet. I princip kan vi placera barnen varsomhelst, och det kommer, när det gäller själva skolan, inte att spela någon roll.

Så när vänsterpartiet säger att de vill avskaffa valfriheten, och att det ska krävas särskilda skäl för att barn ska få byta skola, så är det därför att om skolan är bra och jämlik överallt så kan föräldrar lugnt låta sina barn gå i skolan var som helst. I ett bra land ska alla barn kunna gå i en bra skola, menar Sjöstedt.

Vad de säger, egentligen, är att valfriheten ska utvecklas så att det blir en VERKLIG valfrihet. Om alla skolor är bra så blir det liksom ingen poäng med att byta. Utan det är bara för det uppväxande släktet att ta på sig ryggsäcken och knata iväg till närmaste skolpörte.

Och där få chansen att utveckla sina talanger, oavsett bakgrund.

Det här är en tankefigur som vänsterpartiet återanvänder från den gamla goda tiden när de i vänsterpartiet (kommunisterna) ville avskaffa den borgerliga demokratin och införa folkdemokrati istället. Det skulle bli RIKTIG demokrati, inte en inskränkt kapitalistisk förtryckardemokrati, utan en demokrati där folk kunde vara med och bestämma i verkligheten, genom att hela folket engagerades i samhällsbygget.

Det är också på grund av detta som jag lite sarkastiskt brukar identifiera skillnaden mellan en kommunist och en socialdemokrat utifrån hur de uppfattar Första Klass-vagnarna på tåget.

En kommunist vill avskaffa dessa även med risk att alla, som i det forna Sovjet, måste åka Tredje Klass. En socialdemokrat däremot vill inte avskaffa Första Klass, utan se till att Andra Klass blir så bra att ingen ska behöva åka ett snäpp bättre. Och den som ändå gör det får betala extra pengar som går till att rusta Andra Klass ännu bättre.

Vänsterpartiet har nu övergått till den socialdemokratiska modellen.

Frågan är hur vi ska se på detta. Är det en from förhoppning? Och går det att argumentera bort tanken att ingen ska behöva välja därför att allt är lika bra?

Möjligtvis kan vi då säga att valfriheten inte behöver avskaffas eftersom ingen skola lämnar någon efter sig. Utan alla ”ungar” (som politiker ofta säger istället för det normala ”barn”) ju då kommer att ”få utbildning” (som också politiker säger ungefär som tomten på julgransplundringarna lovar att ”alla får påsar”).

Således. Låt oss instämma i vänsterpartiets strävanden, men istället för att börja med att som de vill, avskaffa det fria skolvalet så fokuserar vi på att alla skolor ska bli bra. Och när vi nått fram till detta stadium kommer valfriheten att sjunka undan som fenomen och problem. Valfriheten blir en mekanism som inte behöver avskaffas, utan dör bort.

Reflektioner över en valrörelse (Röev 7)

Reflektioner över en valrörelse (Röev 7)

Eftervalsdebatten före valet (Roev 5)

Eftervalsdebatten före valet (Roev 5)