Reflektioner över en valrörelse (Röev 7)

Reflektioner över en valrörelse (Röev 7)

Omständigheter har gjort att jag gick göra en liten utomlandsutflykt. Till London. En stad där nästan alla jag pratade med, precis som jag, talade bruten engelska. Ett multikultisamhälle.

Hade ett längre samtal med en fransyska som bott i London flera år. Hennes djupaste suckar var förstås över det engelska köket. Och skrattade gott när jag drog det gamla skämtet om att i helvetet var fransmän byråkrater, tyskar poliser och svenskar skötte telefisionen. Medan engelsmännen är kockar.

Roligt? Ja, därför att det bygger på våra erfarenheter av dessa länders karaktäristiska kännetecken.

Och två brasilianskor om jag träffade – och som sedan länge bodde i Schweiz – åkte till London för att delta i en karneval. De upplevde inte Schweiz som speciellt karnevaliskt…..verkligen?

Så där kan jag hålla på. I ett multikulturellt samhälle blir det också naturligt att göra jämförelser av livsstilar, positiva och negativa egenskaper hos folk och länder.

När jag var i Shadwell, som domineras av banglaneser, frågade jag om hur området var. Svaret var: Här är alla affärsmän som vill tjäna pengar. Vi är inte intresserade av politik….

Därmed antyddes att området hade en gemensam värdegrund bestående av närighet och därmed ordningssinne. Viket utföll positivt jämfört med områden där folk inte hade samma driv att försörja sig och ackumulera.

Så därför blev jag väl egentligen inte förvånad när jag på lördag eftermiddag kom till Arlanda och tänkte göra lite inköp på Sky City (det är ju ändå tänkt vara en ”internationell flygplats” väl?). Där var affärerna stängda....

Så läser jag i Arena att Per Wirtén hävdar att det inte finns några svenska värderingar. Däremot finns det demokratiska värderingar.

Först tänkte jag att han har fel. Det sedvanliga politiskt korrekta babblet om att det där med svenskheten är fel, såväl sakligt som moraliskt.

Men med lite reflektion tror jag han har mer poäng än han själv kanske förmår att uttrycka. Att slå ”svenska värderingar” i huvudet på någon är mycket mindre verkningsfullt än att slå med ”demokratiska värderingar”.

Det är som att kalla Saudi för ”medeltida”, det ger inte samma effekt som att åberopa ”feministisk utrikespolitik” som grund för kritik (mot det medeltida).

Det Wirtén säger är bland annat följande:

”Demokratins stora uppfinning är att den skapar ett samhälle där en massa olika värderingssystem, helt olika kosmologier, kan komma överens och känna tillit genom att respektera överläggningarnas kompromisser, mångfaldens myller och det ömsesidiga ansvaret.”

Det är rätt utom på en punkt, nämligen att det finns utrymme för ”helt olika kosmologier”. Dock inte kosmologier som utesluter den ömsesidighet som demokratin kräver. Möjligtvis i teorin, men den som försöker stänga ned andras möjlighet till yttranden och handlingar går över ett kritstreck som ska dras tydligt i den politiska terrängen.

Men, och det är väl en viktig poäng, just denna demokratiska inställning, toleransen och oviljan att ta till storsläggan, strävan efter konsensus, hyggligheten, allt detta är också typiskt svenskt.

Vi utreder, skickar på remiss och utskottsbehandlar där alla får delta i samtalet. OM de accepterar ömsesidigheten!

Det är exempelvis jävligt osvenskt att springa ut från en predkan i kyrkan därför att prästen säger sådant man inte gillar. Men det är också osvenskt att inte tala med alla.

Kanske är det också typiskt svenskt att inte ta upp sådant som skapar konflikt, att försöka undvika besvärliga frågor (typ migration....)

Det måste vi väl våga säga?
Detta står vi för - här i Sverige.
Alla ska få prata - men vi gör det med inriktning mot konsensus.

Se fö min artikel i Kvartal som berör detta.

Socialdemokratins klassiska vänsterlinje återupprättad (Röev 8)

Socialdemokratins klassiska vänsterlinje återupprättad (Röev 8)

Vänsterpartiet har en poäng (Roev 6)

Vänsterpartiet har en poäng (Roev 6)