Marx och marorna, partisterna och nuläget

Marx och marorna, partisterna och nuläget

Det finns ett berömt Marxcitat som ofta brukar användas för att illustrera hur politiska aktörer är fastlåsta av historiska omständigheter:

Människorna gör själva sin historia, men de gör den inte efter eget gottfinnande, inte under omständigheter som de själva valt utan under omständigheter, som är omedelbart förhandenvarande och nedärvda. Traditionen från alla döda släktled trycker som en mara på de levandes hjärna.

Det där med maran som trycker de levandes hjärnor passar bra för att illustrera hur partisterna JUST nu försöker krångla sig ur de döda släktledens blockpolitiska inramning.

De stor inför möjligheten att vända historiebokens blad, på väg in i något nytt. Men verkar inte förmå sig detta.

Dock är fortsättningen av Marxcitatet inte lika ofta citerat. Där skriver han om hur människorna, när de gör historia, tvingas förklä sig i historiska kostymer för att komma vidare:

Och just då dessa /människorna/ tycks vara i färd med att omforma sig själva och tingen, att skapa något som man hittills aldrig skådat, just i sådana revolutionära krisepoker besvär de ängsligt gångna tiders andar att komma till sin hjälp, lånar deras namn, kampparoller, kostymering för att i denna gamla ärevördiga förklädnad och med detta lånade språk uppföra de nya världshistoriska scenerna.

Således. De politiska aktörerna kan göra förändringar, inte efter eget gottfinnande, men nästan, bara de lånar rekvisita från det förgångna.

Ett tips till partisterna är således att när de måste komma överens, och därmed bryta ny historisk mark i politiken, så bör de använda traditionella argumentationslinjer för att få det att gå ihop. Säga att det handlar om välfärden, om näringslivet och sysselsättningen, om alla de ”utmaningar” vi står inför, och givetvis, som en rejäl grädde på moset, lyfta fram Sveriges överlevnad i en allt mer oroande omvärld.

Prata om att vintern är på väg och vi måste nu hålla samman för att klara den mörka tid som väntar. Illustrera gärna med någon konjunkturrapport som indikerar att nu vänder det och räntorna går upp…..kanske kan det göra inverkan om det samtidigt kommer ett alltför tidigt snöfall…..

Intervju om utrotningshotade korvkiosker

Intervju om utrotningshotade korvkiosker

Intervju om Lantmannapartiet

Intervju om Lantmannapartiet