Bland gretor och väckta

Bland gretor och väckta

Jag var med på Aktuellt häromkvällen och diskuterade Gretarörelsen. Fick lägga fram mina argument till varför dessa manifestationer går att betrakta som en slags klimatpopulistisk väckelserörelse. Något jag varit inne på i en artikel i Smedjan för några veckor sedan.

Jag håller ett seminarium med mig själv kring detta skeende.

Och när jag gick förbi centrala Uppsala under manifestationerna så var det påfallande mycket folk, så det här är verkligen något att uppmärksamma.

Förvisso, det var fredag eftermiddag och strålande väder. Jag undrar förstås om det varit lika mycket folk om det varit tisdag eftermiddag och regn?

Jag gjorde utöver denna elakhet några andra iakttagelser som jag grunnar över.

Till att börja med, det var väldigt många hemgjorda handtextade plakat. Ett tecken på ”äkthet”.

Det var svårt att se skillnaden mellan vilka som ”demonstrerade” och vilka som var ”publik”. Det snarare flöt ihop till en gemensam manifestation, utan tydliga avsändare/mottagare.

Bara denna känsla av anarki är ett utslag av vitalitet, som riskerar att tyna bort när ”organisatörerna” anländer till bygget, för att suga näring ur de vitala. Nekromanterna kommer, var så säker, antingen som trotskister eller utsända tjänstemän från etablissemangets organisationer.

Detta är dessutom en global rörelse. Det är också en digitaliserad och tygellös sammandragning, med all den härliga spontanitet som kommer ur att olika åldrar och folkgrupper samlas kring samma fråga men helt utan sans och balans när det gäller vad man kan skriva på plakaten. Men den hade inte varit möjlig utan den mediala logik som präglar dagens värld.

Det är inte bara så att ”Gretorna” speglas av medierna, Gretorna är en spegel av media lika mycket. Det är så här vi förstår världen idag.

Det är väl också därför som så många av budskapen var textade på engelska. Den konkreta handlingen, att gå ut på gatan med ett plakat, är sammanvävd via nätet med andra människor som gör samma sak, i andra städer, på andra kontinenter, skänker en känsla av att vara med i en episk händelse. Skriver du på engelska visar du att du är en del av denna globala organism.

Vad vi ser är en slags kollektiv intelligens med en karismatisk frontfigur. Läser vi plakaten och vad som skrivs på nätet från ”gretorna” tycks det finnas en märklig dubbelhet i budskapen:

Dels föreställning om att folk kommer att förvisso tvingas till en del omställning, men i huvudsak kan fortsätta leva den industriella livsstilen. Lite mindre med kött på tallriken, inte så många slentrianflygningar. Det ska bli en ändring utan att andra än möjligtvis rika personer drabbas mest. 

Dels ett budskap om att vårt sätt att leva nu nått vägs ände. Själva grundansatsen är mycket tydlig, men däremot är det inte så många som låter budskapet koka ner till lika tydliga konkreta förslag.

Jag såg plakat med budskap om ”byggskam” exempelvis. Förutom på annat håll där det ifrågasätts att vi skaffar så många barn – eller mer lättargumenterat, att alla husdjur (som äter kött) påverkar klimatet negativt.

Påståendet om att internet är lika klimatskadligt som flyget verkar inte ha fastnat än. Men om det är så, vad ska vi då dra för konkreta slutsatser? Begränsad skärmtid för oss alla?

"Superlätt göra rätt!" stod det på ett plakat. Men det handlar om vad vi som individ kan göra. Och det lägger ansvaret på den enskilde, medan andra poängterar att det inte räcker, det krävs kollektiva beslut som styr upp alla, på global nivå.

Det vi ser i ”gretarörelsen” är en sällsam blandning av krav på akuta åtgärder men med diffus utformning. Och mycket ofta sägs det att vetenskapen är överens som om denna enighet om problemet också kokat ner till en enighet om exakt vad som ska göras.

Det är en vetenskapligt baserad panik som efterlyses.

Rörelsens diffusa populistiska inslag är också noterbart. Eliten har svikit. Men nu gäller få denna elit att nu kliva in och ta beslut. För att rädda planeten (det är påfallande många som verkar tro att planeten är i riskzonen, när det snarare är så att den, om människorna decimeras på grund av sina egna gärningar, kommer att må utmärkt mycket bättre….).

Eliten har svikit. Men eliten måste nu ta ansvar. Våga inget annat!

På så sätt faller denna ”gretiska” rörelse tillbaka på något som också fanns exempelvis i den kristna väckelserörelsen en gång i tiden. Besvikelsen över att statskyrkans svartrockar övergivit sin kallelse. Behovet att återupprätta förbindelsen med Gud under improviserade former.

Att Greta liknats vid en profet, som en Guds utsände, från kyrkans håll är en indikation på vad det handlar om. Människor som skådat ljuset kan göra det på olika sätt. Men gemensamt är att de tycker sig leva i de yttersta av tider, att etablissemanget svikit, att den som inte följer med i strömmen är syndare och kanske djävulen själv.

Det finns inget utrymme för tvivel.

Det var också en av mina budskap när jag var med i Aktuellt. Väckelsevågen gör att alla som försöker nyansera också blir utpekad som syndare. Och måste läxas upp.

Dessutom kommer den som försöker vara kreativt kritisk att få bifall av figurer som inte uppträder som någon att dela tandborste med.

Vilka reaktioner tror ni jag fått på mitt framträdande i Aktuellt?

Ja, just det. En hel del uppfostringsförsök, liksom bifall från de som uppenbarligen jobbar för mörkrets krafter.

Där är vi nu. En hel del tålamod kommer att krävas för att hålla huvudet kallt.Pissväderspolskan olämplig som analytisk inramning

Pissväderspolskan olämplig som analytisk inramning

Inledning till en diskussion om arbetarrörelsens utmaningar

Inledning till en diskussion om arbetarrörelsens utmaningar