NORRSUNDET/HAMRÅNGE, FÖRR NU FRAMTIDEN:  ”Glöm någon-annanismen!" Föredrag i Norrsundet 17 maj 2019

NORRSUNDET/HAMRÅNGE, FÖRR NU FRAMTIDEN: ”Glöm någon-annanismen!" Föredrag i Norrsundet 17 maj 2019

Har Norrsundet problem, tycker ni?

Jag kommer från Hamrångefjärden, där kan vi i så fall snacka om problem och förändringar till det sämre - från 3 affärer, en järnhandel, pappershandel, hårfrisering, sjuksköterskemottagning, campingplats med kiosk, urmakare, järnvägsstation, tandvårdsklinik, sjuksystermottagning, skola, folkbibliotek, IOGT-lokal med biograf, en jävla massa biltrafik på E4, ett par caféer, och vad har jag glömt? Idag är det bara en bensinmack kvar…

Men det är ”naturligt” att det går upp och ner. Fjär’n var en fäbod en gång i tiden, nåt båtsmanstorp, och så kom järnhästen och orten blomstrade upp och blev ett dynamiskt stationssamhälle, och sedan föll det tillbaka, inte till fäbod, men till ett ödelagt stationssamhälle.

Norrsundet någon liknande. Förr, ett fiskeläge, lite utskeppning etc, så kom stormarna på 1860-talet och det blev sågverk, utskeppning etc.

Nu, en viss förändring, mot något ”normalt”.

Både Hamrångefjärden och Norrsundet och Hamrånge i sin helhet har nog stått på toppen av sitt livs högtryck redan.

Men det finns en framtid som är bättre, men ingen väg tillbaka till hur det var förr. Det är som de flesta av oss här, vi har det mesta av vår framtid bakom oss.

*

Idag satsar alla svenska städer på att bli större. Det som gäller är urbanisering. Här ligger Norrsundet och Hamrånge trots allt bra till, tack vare närheten till Gävle, och Gävle tack vare närheten till Arlanda och Stockholmsområdet. Väg och järnväg, flygplats och inte hopplöst långt bort från det urbana centra som skapar en ”agglomeration”/förtätning, som är nödvändig i ett samhälle som vill vara med på allvar i en globaliserad värld.

*

Men låt oss ställa några frågor för att få reda på vad som kan göras för att förbättra situationen.

Låt oss ta reda på vem som flyttar hit? OM det är antalet invånare vi räknar som framgång? (Eller något annat? Medelinkomst? Lycka? Högre utbildningsnivå…?)

Vad vet vi egentligen?

Varför flyttar folk härifrån? Varför flyttar folk hit? Och de som flyttar hit och stannar kvar, varför? De som flyttar hit och sen härifrån, varför? De som bor kvar, varför?

Vad vet vi?

Ur detta kanske vi kan mejsla fram vad som kan göra Hamrånge/Norrsundet till en plats både för ”någonstansare” och ”varsomhelstare”? Alltså dels de som vill ha en hembygd där de hör hemma, och dels de som kallar ”hem” där de parkerar sin elbil. Eller är det någon av dessa två som tyngdpunkten ska läggas på?

*

Själv har jag ibland fått frågan ”Du tänker inte flytta hem igen? Vad skulle krävas?”

Svaret är, ärligt, NEJ!

För mig är det Uppsala som gäller, närheten till all service och påhugg i Stockholm. Men det avgörande är klimatet. Jag hatar snö, jag hatar mygg.

Därför Blekinge på somrarna, och om jag skulle flytta, så blir det dit, flera månader längre sommarsäsong. Flera månader!

Men Blekinge är också en bra jämförelsepunkt i övrigt. Nedlagda industrier. Var tänkt att bli huvudort i det stora svenska östersjöimperiet. På dekis. Ligger avsides. Många tappade sugar. Kallas för ”Sveriges Albanien” av elaka människor.

Förvisso Pågatåg och ett par timmar till Kastrup, men känns ändå lite mer ”vid sidan om” därför att avstånd mäts inte i kilometer utan i attityd. Och det förstärks av en usel Europaväg, E22, en kostig.

Blekinge är dessutom ett ställe folk inte behöver åka förbi, på samma sätt som de ”tvingas” förbi Hamrånge.

Framförallt finns där känslan av att vara övergiven. Att det inte går att göra något åt, ”dä gå int….”. En hård kamp, inte utan framgång, mot denna inställning förs där nere i Blekinge.

Men klimatet! Och sådant är svårt att göra något åt…..

*

En allmän rekommendation när vi tampas med verkligheten är att försöka omvandla nackdelar till fördelar.

Frågan är vad man kan göra något åt då?

Räkna inte med att något kommer utifrån och fixar till. Någon-annan-ismen, glöm den!

Fördelen med att inte ha någon som gör allt åt en är att det då finns möjlighet att träna upp en självständighet.

Tänk utanför boxen!

 *

 Nedan följer några inspel jag fått och funderat själv över en del. Många bra saker. Kan inte ta upp allt, om cykelbanor och museijärnväg etc, an lyfter ut några saker:

 

·        Men något kan man väl ändå begära av kommunen?

Ja, exempelvis: Staten har börjat utlokalisera myndigheter för att hålla ihop Sverige. Staten ska vara närvarande i hela landet. Gävle har också fått en släng av sleven.

Då också rimligt att Gävle ser till att kommunen håller samman och gör motsvarande utlokalisering, givet att det inte kostar mer än det smakar, alltså att det finns bättre sätt att använda pengarna.

Är det så att kommunen tar assistans av staten, men inte ger assistans åt kommundelarna, tala om det för landshövdingen! Dennes uppdrag är att vara statens företrädare, inte bygden. Och denne ska hjälpa befolkningen om de lokala makthavarna inte sköter sig!

Men förvänta inte att det finns någon utifrån som kan ställa allt tillrätta. DOCK måste kommunen förstås hjälpa till så att det basstrukturen fungerar. Vatten och avlopp! Skolan! Omsorg, äldrevård etc.

 

·        Förutsättningarna är rätt goda

Det finns en bra hamn, och ett industriområde som ger utrymme för försöksverksamhet och etableringar. Ingen dålig position. Därtill järnvägsförbindelse. Går att utveckla, bygga vidare på.

 

·        Bruksandan – bra, dåligt

Jantelagen – du ska inte tro att du är något. Det är baksidan av ”bruksandan”, men framsidan är att det är den sorts samhälle där man gör saker och ting. Folkrörelseandan. Ta itu med. Organisera. Fixa. Hamrångefixare, liksom.

Det kan saknas i stan där folk ringer efter kommunen om en björk växer in i ledningarna. Istället för att bara såga ner skiten.

Jag är osäker på om det här gäller enskilda entreprenörer också. De har annars samma inställning, ser de ett hinder försöker de inte gå igenom det, utan gå runt. Jfr Gnosjöandan! Gör bruksandan-cirkeln lite större!

För att mäta en orts framtidsmöjlighet brukar en del använda sig av ”Florida-index” som säger att framtiden tillhör dem som är öppna för nya idéer, har hög toleransnivå och bejakar talangers möjligheter att ta sig för, att företaga sig. Och ett sätt att mäta toleransnivån är att se hur många homosexuella som en ort har – och om de vågar leva öppet…..hur det är med den saken i Hamrånge/Norrsundet vet jag inte….

 

·        Massor av plats!

Underlätta för fritidsboende – som kan utvecklas till permanentboende. Det finns mycket gott om plats att bygga attraktivt, nära till hav etc.

Boende, kooperativt boende, byggföreningar, talas det allt mer om. Dock gäller att BEHOVET av bostäder tenderar att vara större än EFTERFRÅGAN.

 

·        Arbetsmarknad och boende hänger ihop

Arbetsmarknad – hyggligt. Närheten till Gävle etc.
Men! Observera att i allt högre grad flyttar jobben dit folk flyttar!

Boendet är en del av människors självförverkligande. Genom sitt boende berättar de också vem de är.

Därför: Bra boende! Bra hus räcker inte. Utan miljön runt.

Attraktivt, ekonomiskt, här kan alla bo som i ett vitrinskåp med utsikt mot havet! för att tala med Kristina Lugn.

Kanske är det också ok med EPA-traktorer och kokkaffe, det har sin charm.

Och detta ställe är rätt vackert, i synnerhet jämfört med resten av Gästrikland, Sveriges fulaste landskap.

 

·        Trivsel och trygghet.

Om folk mördas är det inte bra. Inte heller om turister på besök från Frankrike får inbrott i sin bil.

När jag ser vad som skrivs av folk från Norrsundet/Hamrånge på sociala medier är det ändå ett hyggligt utbud av aktiviteter – utställningar, nostalgikafeer, folk som kan fixa saker – vid sidan om det vanliga gnället om att folk kör för fort eller skräpar ner, eller efterlysning av katter, varning för älgar, etc.

Det verkar rätt ”vanligt”. En del kverulans, men inte för mycket. Och vanligt som argument ska inte underskattas.

Men det finns några modernitetstecken som varje ort kan prövas från, indikationer på att orten är med eller inte med. Exempelvis finns det ett ställe där det går att köpa cappuccino? Ja! Finns laddstolpar? Ja! Går det att köpa blöjor efter klockan 18? Nja?

 

·        Upplevelseindustri och skola

Upplevelseindustrin – si och så, men en hygglig restaurang ute i Saltas, det är mycket lovande. Och Axmar Brygga finns redan, liksom ett antal liknande ställen runt Gävle-Söderhamn. Mycket bra1

Det som behövs är en förbättrad ”infrastruktur” för besöksnäringen, det kan bli något. Båthamn. Med mack! Det finns vandrarhem på orten, lysande!

Norrsundet – en blindtarm, vore bra om det gick att ”passera igenom” norrut också. Om det ens är praktiskt möjligt, det vet inte jag.

Rockskolan hör hemma i det upplevelseindustriella också, och kan stärka upp en nyckelfaktor för inflyttning – bra skolor!

Upprepar: BRA skola! Headhunta några jävligt bra lärare! Give Them An Offer They Cant Refuse!

 

·        ”Benchmarka”

Ett sätt att få inspiration är att ”benchmarka” någon ort som lyckats väl med att komma upp på banan igen. Någon som kan ge inspiration. Någon att tävla mot.

 

·        Intressenter

Hitta intressenter att slå sig ihop med, så att det blir flera som agerar, synergier, och inte minst komma ihåg att det inte räcker med att ställa krav till ”någon”, utan leverera tänkbara möjliga lösningar.

 

·        Varumärket

En viktig nyckelfaktor i dagens samhälle är det som kallas för ”storytelling”. Eller ”varumärke”. Vad tänker folk på när de hör ”Norrsundet” eller ”Hamrånge”? (När inte ens de som bor där vet om det är samma sak, hur ska då utsocknes kunna veta?)

Hamrångefjär’n vet folk ute i landet från den äldre generationen ganska exakt var det ligger, eftersom de åkte förbi på gamla E4. Men idag, var ligger det? Jo, ner mot kusten från Hakkes. DÄR finns möjlighet att locka in folk, med vad? Vikingapark?

Och vad tänker folk på när de tänker på denna ort?

-   Ett nedlagt bruk där en tredjedel röstar på SD och tre personer på Fi och lika många på halvnazisterna?

-   Eller ett välskött område där man kan bo nära naturen, där det finns basutbud av service, bra skola och goda förbindelser med en dynamisk arbetsmarknad?

Man borde fundera på om det finns någon idé om hur denna plats kan sättas på kartan på ett positivt sätt. Något ”märkvärdigt”?

Något populärkulturellt? En svit deckare i Hamrångemiljö? ”Tio små Norrsundspojkar” eller ”Händelser vid Fjärn” och ”Den vedervärdige mannen från Ockelbo”….?

 

·        Fram och tillbaka till någon av de stora urbana centrumen på en dag?

Kommunikationerna är ändå hyggliga. Även om samma-dag-kravet, att kunna ta sig t.o.r. till ett stort finansiellt centra som London eller Frankfurt kanske inte går att klara, så är det inte långt ifrån.

Och hur reser vi i framtiden? Järnväg!

En järnvägspunkt – en kombination av mini-Hallsberg, Saltkråkan och en dynamisk Bullerbyn.

DET är en påverkansfaktor utifrån som kan göra skillnad, men kräver långsiktig lobbying.

Annars gäller det att utnyttja det som redan finns. Skolan! Bra boende. Kultur. Se till att det finns något som är märkvärdigt men gärna att resten är normalt. Vänd nackdelar till fördelar. Tänk utanför lådan. Tolerans!

Ska det bli bra går det inte att lita på Nån-annan-ismen.

Egregore - det inverterade spöket

Egregore - det inverterade spöket

Vad en moderat måste tycka – den moderata partidoktrinen i tio punkter

Vad en moderat måste tycka – den moderata partidoktrinen i tio punkter