Från arkivet - tal till kårfifflare om vad politik är

Från arkivet - tal till kårfifflare om vad politik är

För några år sedan höll jag en liten betraktelse över politikens villkor för ett gäng gamla “kårfifflare”, alltså sådana som varit aktiva på studentkåren i Uppsala, från sextiotalet och framåt.

Försökte lyfta fram dels vad politik är för något i det lilla, men också vad kårpolitiken egentligen betytt.

Så här lät det ungefär:

Meditation över studentpolitiken

– en karikatyr på rikspolitiken, eller tvärtom?

 Vilka är vi?

Vi har kallats:

Kårfifflare, kårknuttar, kårmyglare, Luthagsmaciavellis, etc.

 Men vi vet:

Politik är att såga i plankor.

Politik är att knäcka ägg för att göra pannkakor.

Politics is show business for ugly people.

Politik är att hantera målkonflikter. Hur ska vi göra fel?

Politik är som att äga ett hus – det står alltid 1-0 till huset.

Alla här har gjort något, var för sig inget att skriva hem om,
men tillsammans har det blivit en massa, Studentbokhandel,
studentbostäder, studenthälsa, doktorandfrågor etc.

Det är bara vi som sitter här som vet att det är på det sättet.
Att vi gjorde skillnad. I det lilla.

 Är kårpolitiken en karikatyr på rikspolitiken?

Ja, men finns en gemensam kärna. När det är lyckosamt förändrar det människors vardag till det bättre.

Men om kårpolitiken är en språngbräda till makten har jag
mediterat över.

I våra led räknar vi några ledande politiker, det är sant.
Ernst Trygger, Curry Treffenberg, Karl Staff, Nils Edén, etc.
Nu senast, Anders Borg.

Men i övrigt?

Poeter, professorer, konsulter, jurister, bankdirektörer, etc.

De som blivit politiker har oftast blivit det på kommunal nivå.
Som liknar kårpolitik i den konkreta gärningen, att man gör något som syns.
I det lilla, men som spelar roll.

För de flesta har snarare kårpolitik inte blivit en språngbräda till den stora politiken.
Utan snarare en avtändare.
Som att under överinseende låta en tonår supa sig redlös,
spy ner sig och vara bakfull 3 dagar som en varning för alkoholens faror?
DET vi lärde oss, oavsett vad vi hållit på med,
är att se spelet bakom det som synes ske.
Man lär sig att genomskåda retorik, oavsett om det är i politiken, i näringslivet eller bland organisationer.
Vi ser rörelserna bakom ytan. Koalitionsbyggen. Kohandeln.
På gränsen till cynisk. Men hellre realist än naiv.
Winston Churchill sade: I took more out of alcohol than alcohol took out of me.
Kanske kan vi saga något liknande:
Vi fick ut mer av politiken än vad politiken fick ut av oss.
Vi lärde oss hur politik fungerar.
Vi lärde oss ha respekt för dem som sågar i plankor.
Även om vi bestämde oss för att göra något annat.

En skål för alla som sågar i plankor!

 

 

Försvar av politikernas sågande i plankor

Försvar av politikernas sågande i plankor

Är vi mer lättkränkta?

Är vi mer lättkränkta?