En auktoritär demokrati växer fram

En auktoritär demokrati växer fram

Jag skrev för någon tid sedan, minns inte var det landade till slut, om att vi kan se hur den auktoritära demokratin tar form.

Så här ser texten ut, nu lite förändrad:

Populismen har länge varit ett skällsord som använts för att tysta politiska motståndare. Men eftersom populisterna haft framgångar ser vi hur allt fler börjar härma den metoden.

Bakgrunden är följande. Dagens makthavare har inte längre samma pondus som förr i världen. Bossarna är försvagade. Oavsett om de finns i näringslivet, i politiken eller de stora organisationerna kan de inte längre peka med hela handen.

De tvingas motivera sina underlydande, övertala dem, utöva makten på ett mjukt sätt.

Därför frestas allt fler politiker att ta till populistiska metoder för att få med sig folk.

Rätt ofta ser vi därför att partiernas företrädare reagerar på medieuppgifter snarare än själva initiera förändringar. De vill visa sin respons på sådant som folket engagerar sig i. Ofta strör politikerna övertalande plattityder kring sig, som socialdemokraternas ”Alla skolor ska vara bra skolor” eller moderaternas ”Vi ska se till att Sverige fungerar”.

Men vi kan också se att allt partierna skruvar upp sina populistiska utspel som när de kräver höjda straff för dem som kastar sten på blåljuspersonal.

Ett sådant krav ställs inte därför att någon tror att det skulle hjälpa. Problemet är svårigheterna att få tag på stenkastarna, att se till att de blir lagförda. Och för att lyckas med detta skulle troligtvis krävas andra typer av insatser som är svårare att formlera lika klämkäckt.

Men det mest intressanta är något annat än den populistiska dragningen hos partierna. Den är rimlig i en demokrati. Utan något annat, nämligen att maktens företrädare antar allt mer auktoritära drag.

Här måste vi hejda oss och göra en reflektion. ”Auktoritär” är precis som ”populism” ett ord som använts som skällsord. Den som har en auktoritär ledarstil är nästan lika ful som den som har en populistisk ledarstil.

Men vi behöver bara skruva lite på orden så inser vi att granne med det fula kan mycket väl något positivt finnas – en populistisk ledare kan också benämnas ”folklig”. Och en auktoritär ledare kan framstå som en auktoritet, alltså någon som kan sin sak. Som står för något.

Vi ska inte glömma att vi ofta föredra den auktoritäre framför den velige och resonerande makthavaren.

Det var många som kände stor trygghet när polischeferna i samband med lastbilsattacken gav en presskonferens där det visade sig att den militära ordergivningens prosa fungerade utmärkt.

Eller när allas vår Göran tar greppet om Swedbank!

Detta kokar ner till att dagens makthavare tenderar att använda sig av en auktoritär klangbotten för sin populism.

Ett lite fånigt men bra exempel på hur en populistisk och auktoritär argumentationslinje kan utformas är när LO-ordförande kräver vid Findus nedläggning att ”inte en ärta ska lämna Sverige”.

Det är inte bara en populistisk slogan riktad till framförallt arbetare som just blivit av med jobbet och alla som upprörs över detta, det är också en undertext av nationalism och stolthet över att Vi är Vi och Vi håller ihop, även om det gäller triviala saker som ärtor. Och inte bara ärtor! Glöm inte att blott Sverige svenska krusbär har!

I eftersvallet av lastbilsattacken har vi sett många exempel på hur berättelsen om den gemensamma solidariteten i Sverige stärkts. De populistiska utfallen har varit förvånansvärt få, istället har de flesta talat i termer av sammanhållning och disciplin.

Allt tal om den svenska modellen, om vår gemensamma välfärdssektor, hotet såväl inifrån (vinstjägare och terrorister) som utifrån (Putin och Trump) kommer kombinerat med populismen att ge oss en politisk regim som, oavsett färg, kommer att anta allt mer auktoritära drag. Och detta med folkligt stöd.

Det finns redan en term för detta, nämligen ”auktoritär demokrati”….

 

Den starka staten som styr oss mot soluppgången

Den starka staten som styr oss mot soluppgången

Försvar av politikernas sågande i plankor

Försvar av politikernas sågande i plankor