Kommunister, glesbygd, idioter

Kommunister, glesbygd, idioter

Transportmedlen inbjuder till enkla definitioner av tillvaron. Med deras hjälp kan vi sortera upp verkligheten.

En favorit är hur vi gör för att skilja på en socialdemokrat och en kommunist.

Kommunisten vill avskaffa 1 klass på tåget, ingen ska åka bättre än någon annan, och vägen dit går att inrätta ett system som i princip är 3 klass. Men med tiden kommer detta gemensamma öde att leda till att alla åker en hygglig 2 klass.

Socialdemokraten däremot har gärna kvar 1 klass, men vill att de som åker där betalar rejält för biljetten så att det går att göra 2 klass så bra att 1 klass egentligen inte behövs.

*

Och vi kan använda bussturlistan till att skilja ut olika delar av Sverige, med en skala som går från storstad till glesbygd.

Ställ frågan ”När går bussen?”

I en stor stad är svaret – närsomhelst! Det går bussar (eller tunnelbana) hela tiden.

Eller ta en taxi genom att gå ut på gatan och vifta med handen.

I en vanlig stad blir svaret något av typ ”bussen går en gång i kvarten…”

Taxi får du gå till någon av taxistationerna. Eller ringa.

På landsbygden är svaret: ”Kolla i tabellen!”

Och Taxi-Pelle jobbar inte på helgerna.

Och det som är glesbygd blir svaret: ”Vilken jävla buss? Taxi? Nänä. Men hör med Larsson, han brukar åka in till stan varje vecka…..”

*

När vi kör bil går det också att sortera ut de olika sorters idioter som evolutionen begåvat oss med.

Exempelvis de ignoranta idioterna. Det är folk som blinkar vänster och svänger höger i rondellerna. Eller som inte blinkar alls, vare sig på väg in i rondellen eller ut.

De som gör så är oftast bara antingen okunniga eller lata, och skulle med lite bearbetning antagligen förbättra sitt beteende.

De mindre reformeringsmottagliga idioterna är de som bromsar inför fartkamerorna, fast de kör laglig hastighet. De är så jävla ängsliga att de sänker till 50 fast det är 70 som gäller. Samma slags folk brukar också bromsa ner till 90 när de ska svänga av motorvägen, så att de tvingar en massa bakomvarande bilister att också bromsa ner. Istället för att köra full speed in i avfartsfilen och sen bromsa ner.

Värst av alla är dock de som kör full hastighet och gärna lite till på den tvåfiliga delen av 2+1-vägarna, men sen bromsar ner rejält under tillåtet hastighet på den enfiliga delen, troligtvis dräför att de är rädda för räckena.

Den typen av idioter tror jag inte det går att göra folk av. Utan vi får se dem som en del av livet. Och något straff ska de fattiga ha.

Att odla lador

Att odla lador

Socialdemokraterna - liberal eller kommunistisk jämlikhet?

Socialdemokraterna - liberal eller kommunistisk jämlikhet?