En offensiv defensiv - socialdemokratins uppdrag

En offensiv defensiv - socialdemokratins uppdrag

Socialdemokratin har inget projekt, brukar vi säga. Jag med.

Fast kanske är det fel. De har ett projekt, eller rent av flera, fast de kanske inte har karaktären av angripande och optimistisk mission, utan snarare ett försvars- och räddningsarbete.

En offensiv defensiv.

Som det ser ut nu är det i så fall två olika fronter i rörelsens uppdrag:

Klimatfrågan. Rädda ”planeten” som några klumpigt uttrycker det. En rätt svår ekvation med tanke på osäkerheten om prognoserna, liksom koordinationssvårigheter, eftersom det kräver en global medverkan.

Migrationen. Förutom att hantera de akuta problem som uppkommer när en miljon människor luftlandsätts måste partiet hitta en lösning på hur en välfärdsstat av svensk kaliber ska kunna fungera även i folkvandringstid.

Bägge projekten har den karaktären att många av de insatser som görs inte kommer att uppfattas av medborgarna som något positivt på samma sätt som barnbidraget och arbetslöshetspolitiken på 30-talet, allmän sjukförsäkring och pensionsfrågan på 50-talet, miljonprogram på 60-talet, förskolorna på sjuttiotalet, etc.

Socialdemokratins befrielseprojekt är således över, istället är det nu ett räddningsprojekt som ska förgyllas av en politisk retorik så att det liknar något annat än en ordnad reträtt från löftet om en industriell livsstil åt alla.

 

Socialdemokratin - en ideologisk mosaik, del 1

Socialdemokratin - en ideologisk mosaik, del 1

Från svinig efterfest till ett redbart samtal

Från svinig efterfest till ett redbart samtal