Förr i världen

Förr i världen

Hittade en gammal text av mig själv, skriven i samband med socialdemokratiska partikongressen 2000 tror jag, och ev publicerad i Finanstidningen.

Vad som håller och inte håller i resonemanget är något oklart. På ett sätt är jag nog lite repetitiv, kanske har en del blivit bättre.

Rubriken var “pannbiff OCH sushi”…..

 

Den som lyssnade noga på budskapet från den socialdemokratiska extrakongressen kunde höra samma budskap upprepas gång på gång:

 1)      Socialdemokraternas motståndare säger att ett jämlikt samhälle inte kan utvecklas.

2)      Socialdemokraterna har visat att jämlikhet visst kan kombineras med tillväxt.

3)      Ty Sverige växer som sjutton just nu och vi är stolta.

4)      Men klyftorna har samtidigt ökat rejält.

 Själv liknade Göran Persson Sverige vid en humla - den flyger fast den enligt expertisen inte kan göra det. Vi har höga skatter, långtgående jämlikhet och en stor offentlig sektor. Men ändå är vi världens föredöme som tillväxtnation.

 Samma tema fanns i Thomas Östros kongresstal. Han utgjöt sig över att Sverige trotsar tyngdlagen. Han avvisade krav på krympande offentlig sektor, ökade klyftor och en tuff inställning till den som inte visar flexibilitet.

 Ulrika Messing hävdade i sitt kongresstal att skillnaderna växer mellan de rika och fattiga, mellan dem med ljus framtid och dem som inte ser positivt på framtiden. Sverige är - enligt Messing - ett delat land. Orättvisorna ökar.

 *

 Hänger det här snacket ihop? Sverige är ett lysande exempel på att fantastisk ekonomisk utveckling kan kombineras med ökad ojämlikheten. Kanske är det till och med så att humlan kan flyga igen tack vare ökade klyftor. Vi trotsar tyngdlagen därför att stålbadet fått trygghetsnarkomanerna att ta sig i kragen. Den som inte kompetenslyfter sig kan inte räkna med att bli försörjd av andra. Inflexibiltet straffar sig.

 Socialdemokraterna har svårt att bestämma sig för vad de ska tycka om utvecklingen. Göran Persson vittnade själv i sitt kongresstal om hur Sverige spruckit upp i en gammal och ny del:

 ·         Först nämnde han det värmländska Hagfors, där Primus tillverkningen av spritkök snart upphör. De som  blir av med jobben är i 50-årsåldern, saknar utbildning och kan knappast räkna med att få nya jobb.

 ·         Sedan beskrev han Karlskrona, där Facits gamla skrivmaskinsaffär ersatts av en webbyrå, med väggar av råtegel och minimalistisk inredning. Persson konstaterade lite surmulet att i Konsums kyldisk har pannbiffen ersatts med sushi...

 Socialdemokratins ideologiska problem är dock INTE att deras budskap passar bättre för pannbifffarnas värld än bland sushiätarna. Deras bekymmer är istället en notorisk oklarhet när det gäller jämlikhetsbegreppet. De har inte bestämmt sig för om jämlikhet ska vara att alla har lika CHANS – eller om det ska innebär att alla tilldelas samma RESULTAT oavsett insatser.

 När det gäller pannbiffsfolket och sushiätarna är detta egentligen inget problem. Vare sig arbetarklassen eller IT-folket anser att det offentliga ska hålla latmaskarna skadeslösa. Självfallet ska var och en försöka satsa på sig själv, samtidigt som vi gemensamt ser till att alla får en chans att ta sig fram. Skillnader som bottnar i olika insatser är helt OK.

 I de socialdemokratiska riktlinjerna slogs också fast att jämlikhet innebär att alla ska ha lika chans att "föda, forma och förverkliga sina livsdrömmar". Men med detta säger egentligen partiet att jämlikhet inte handlar om klyftor utan om möjligheter.

 Jämlikhet kan inte vara lika välfärd för alla, utan måste innebära lika möjligheter för alla.

 Men retoriken i partiet håller inte fast vid detta, utan i samma ögonblick som en rimlig jämlikhetsuppfattning slagits fast, så går deras företrädare vidare med att gnälla över samhällsklyftorna, oavsett vilket ursprung dessa har.

 Det borde inte vara omöjligt att klart och tydligt bejaka klyftor som uppkommer när människor väljer olikartade livsprojekt. Den som exempelvis vill vara kvar i glesbygden och vårda sin låga utbildning genom att dagarna i ända leta efter det bästa skoterspåret, ska respekteras för sitt beslut. Men vederbörande kan inte räkna med det automatiskt ska kastas in pannbiff eller sushi i truten bara för att man gapar.

 Den som däremot med flit och energi deltar i de välståndsbildande krafternas aktiviteter, kan på sannolika grunder räkna med ett ganska ymnigt flöde av bägge dessa utmärkta rätter.

 Ska det vara så svårt att säga?

 

Stig-Björn Ljunggren/Väljer Evian till sushin och öl till pannbiffen.

Från svinig efterfest till ett redbart samtal

Från svinig efterfest till ett redbart samtal

Att odla lador

Att odla lador