Reflektioner över en regeringsförklaring

Reflektioner över en regeringsförklaring

En av mina vanor när det gäller politiska förkunnelser är att räkna hur många gånger vissa ord förekommer. Det säger inte så mycket kanske, men kan indikera i vilken riktning en mer systematisk analys kan göras.

Gårdagens regeringsförklaring exempelvis. I förra regeringsförklaringen, i januari, förekom orden ”Sverige” och ”svenska” 46 gånger, och i den igår ökar det något till 51 gånger.

Det är ingen signifikant ökning. 

Inte som jämförelsen mellan 2006 och 2010. Första gången kom Reinfeldt upp i 62 omnämnanden, 2010 hände något, för då blev det 117 gånger som Sverige och svenska omnämndes. (SD-effekt?)

*

Mer intressant är att en kontinuerlig kompetensutveckling i arbetslivet – och yrkeshögskolorna - nu gjort sitt intåg på riktigt i regeringens ambitioner.

Statsministern sade:

”Regeringen satsar på kompetensutveckling och vidareutbildning för människor mitt i arbetslivet.

Yrkeshögskolan byggs ut och steg tas för att underlätta rörligheten mellan yrkeshögskola och högskola. Kompetensutveckling genom korta yrkeshögskolekurser ska underlättas. Insatser ska göras för att stärka och utveckla distansutbildningen.”

Nu väntar vi på att detta också är en ande som ska ta kött. Kanske kompetenskonton som TCO började tala om för typ 20 år sedan, men som vissa inom arbetarrörelsen inte varit så förtjust i?

Och hur ska arbetsliv och utbildning vävas ihop rent konkret?

*

Vad han däremot inte sade var att upprepa den annars gängse ”solidaritetsförklaringen”, den som senast i januari i år löd som följder:

”Om en katastrof eller ett angrepp drabbar ett annat land i Norden eller EU ska Sverige inte förhålla sig passivt. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.”

Men om jag minns rätt så brukar den ibland hoppas över för att sedan komma tillbaka i den utrikespolitiska deklarationen och nästkommande regeringsförklaring.

Det gör det gissningsvis framöver också. Vad som är kontinuerligt numer är dock att nämna värdet av ”den transatlantiska länken” samt att det är med främst Finland vi bondar för att hålla hunnerna stången här uppe i norr.

 

Medbestämmande - hur gick det till?

Medbestämmande - hur gick det till?

Socialdemokratin - en ideologisk mosaik, del 10

Socialdemokratin - en ideologisk mosaik, del 10